....

تو همانی هستی که روزی به پسرم نشانت می دهم و می گویم : من این مـــــرد را دوست داشتم .خیلی زیاد...اگر پرسید چرا جدا شدید ؟ می گویم نمیدانم...دیوانه بود...نشانه اش هم این است..:شاید هنوز دوستم داردو هیچ نمی گوید !!

 

:

 

:

از دیروز دائم به این فکر می کنم چطور می توانی این همه حس لطیف داشته باشی و همه را انبار کنی یک جا...بی هیچ حرفی...بی هیچ صدایی...حتی کلامی !!

 

پ ن : پی نوشت این پست فقط متعلق است به تو...فقط تو :

و عشق پیروزی آدمیست

هنگامیکه به جنگ تقدیر می شتابد

و آغوشت...اندک جایی برای زیستن

اندک جایی برای مردن !!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
. . .

چقدر اين پی نوشتو دوس دارم... مرسی... تو گل سرخ منی تو گل ياسمنی تو چنان شبنم پاک سحری؟ نه ، از آن پاک تری . تو بهاری؟ نه ، بهاران از توست . از تو می گيرد وام ، هر بهار اينهمه زيبايی را . هوس باغ و بهارانم نيست ای بهين باغ و بهارانم تو! ...