حس غریبی ست ، محسنم......حسی که بی تو ، با من است .

تو مرا گیجم می کنی ...عیبی ندارد... سکوت کن و کارهای عجیب قریب کن و باز گیج ترم کن...اما نه...نا امیدم نکن !! ناامیدم نکن از گرمای وجودت....گرمایی که هرچقدر بگویم سرد شدی دروغ گفتم...همان که مرا ذوبم می کند....که همه چیزرا آسان میکند در آغوشت....حتی مردن را !!

ببین که این دیگر گلایه نیست ، تمامش دلتنگی ست....آری !

روزها فقط دلتنگتم و شبها هم دلتنگ، .......هم تنها...!!

فقط نگو که سهم من از زندگی تویی هستی که میدانم سهم من از زندگی نیستی..اصلا میدانی؟؟

تمام قشنگی اش به همین است : که دوستت دارم ...اما تو را ندارم !!

/ 0 نظر / 2 بازدید