هنوز یک نیمکت هست ، که می شود نشست و فکر کرد ،کجایه کار غلط بود؟؟

هنوز یک آسمان هست ، با یک ماه ِنصفه ، که می شود همه گله ها را برد آنجا و خدارا صدا زد ...

هنوز اینجا هست...

می شود هرشب اینجا دوست داشت ، آرام شد ، متنفر شد ، تلخ شد ، آه شد....

اینجا گند است ...

حال بهم زن و بی خود ...

تمام سطل آشغال های دنیا را هم که جمع کنی باز برای دوست داشتن و خواستن و نوشته هایم  کم است !!

/ 5 نظر / 45 بازدید
شیرین

اینجا زمین است زمین گرد است ! تویی که مرا دور زدی ..... فردا به خودم خواهی رسید !!!! حال و روزت دیدنیست....

شیرین

چند روزیست سیگارم دلم را میزند میلی ندارم … اما بی انصافیست آنطور که تو مرا ترک کردی ، ترکش کنم… شاید دلی در سینه نحیف اش با هر پک می تپد… اعتراف میکنم هیچگاه سیگارم را ترک نخواهم کرد . آتیش داری ؟؟؟؟؟

مریم

ساره میشه کمی باهم درد و دل کنیم فقط یه کم

yadegar

امـــروز ملاقــاتــ ــی داشتــَـم ـــ تنــ ــهــ ـایــی ام ـــ بـــه دیــدارم ـــ آمــدــهــ بــود ...!! مــاننــد دیــروز ؛ هــرروز و تمـــام ِِ فــردا ـهـا ..!