فکر می کنم این آخری ها سرما و زمستان که هست...توام که باشی کمتر بهانه گیر می شوم!

بهانه ها و تلخی ها که نباشند ....شاید احساس خوشبختی  کنم کمی...ا!

پس بمان....لااقل تا آخر زمستان!

یکی دو روزیست حس آرامشی آمده سراغم عجیب ـ غریب....طوری آرامم که انگار مرده م .

31.gif

/ 1 نظر / 8 بازدید
صادق

بدرود دوست تنها!آن کسي دل تنگ می شود که دلش تنگ باشدبه وسعت يک کلبه ی کوچک ويا کوچکتر....!وآنکه دلش اقيانوس باشددل تنگ نگرددهر چند کوسه های آدم خوار......!؟در مملکت عشق نا اميدی ودلتنگی گناه نابخشودنی ست