سا........سا...ساکت !

اربده نکش آقا. تو عاشق نیستی ...فقط ماموری برای عذاب من !

خوشحال باش !! خوب از پسش بر می آیی لعنتی !

اتفاق خاصی نیفتاده است ...نگران نباش .. فقط عشق هفت ساله ات کمی جسور شده ! می دانم اینجاهستی....تو همه جا هستی ! پس صبر نکن .داد بزن...پست های قبلی برای تو نیست ....فحش بده.....هیچ ،چیز از من دیگر به تو متعلق نیست !.......شرمنده !!

_________________________________________

_________________________

دلم برای موهایم تنگ شده ! باز هم لعنت به تو !افسوس

/ 3 نظر / 10 بازدید
مانی

یعنی آزاد شدی؟ من که باورم نمیشه. میبینی؟ خیلی راحت میشه یه برداشت قشنگ ازش داشت. یعنی تنها شدی؟ وای چقدر بد. میبینی؟ خیلی راحت تر میشه یه برداشت بد ازش داشت. تو چی فکر میکنی؟

اربده یا عربده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وای خدای من این دیگه چیه یه کم دقت بد نیستااااااااا[زبان][زبان][نیشخند][زبان]

پاتیل

آخه بابا جون من عربده یا اربده هیچ فرقی با هم ندارند چون هر دوشون صدای ببخشید گاو میدن ! معلومه اگه مردی عربده بکشه که وا ویلا ... میگم بگذریم گاوها بدشون میاد غیبتشو ن نکنیم بهتره نه ![گل][گل][گل]