حالا فکر میکنم خیلی چیزها هست که زور من به آنها نمیرسد.

و خیلی چیزها که بهتر است اصلا فراموش شود

و خیلی چیزها هست که رفتنی اند، چون خاصیتشان این است. با دلیل یا بی دلیل میروندو من میمانم...

و خیلی چیزها هست که هیچ وقت جور نمیشود

 

زندگی است دیگر

گاهی میشود، گاهی هم نمیشود

یعنی بیشتر وقتها نمیشود...!!

/ 3 نظر / 5 بازدید
صفا

تو... خواب را از زندان چشمانم رها کردی... منه زردم را سبز کرده ای برای همیشه... سبب شده ای که تنم عطر باران را بگیرد این روزها... یادم دادی که دیگر هیچ وقت تنها نباشم در اوج تنهایی هایم... به من آموختی چگونه وقتی آسمانم ابری میشود آفتابی باشم... "" گرچه دوریم از هم ولی تمام من کنار شماست""

njs

آره همیشه اینطوریه من در سرزمینی زندگی می کنم که نرسیدن حق کسانیست که می دوند و رسیدن حق کسانی که نمی دوند..........

صفا

یکی اونور دلش گرفته... یکی اینور بخاطرش غمگینه... یکی اونور حواسش نیست... یکی اینور به فکر اونه... " در گوشم کسی نجوا میکند: تمام میشوند این روزهای لعنتی " باور کنم...؟!