میــان کندن کــوه و انتظار کشیــدن ، قطــعا دومی سخت تر است !!

 

 

 

 

 

/ 6 نظر / 35 بازدید
عسل

آخ ساره... انتظار این کلمه ی 6 حرفیه لعنتی...

مریم

اگر دل کندن راحت بود فرهاد کوه نمیکند ساره بانو با تاخیر تولدت مبارک دختر پاییزی

مهنا

چه عاشقانه زنده ام.../ ./..

بهنام

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میكنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میكنیم ؟ اگر مر گ است چرا زندگی می كنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگه عشق نیست چرا عاشقیم ...

بهار

انتظار.... سخته گلم اما اگه برای هدفی باشه که بهش مطمئنی ارزششو داره... منم منتظرم

آسمون

خل مشنگ نیستم مثل فرهاد نیای تیشه ب ریشه ام بزنم.. فقط..خودنویسم را جوهر نمیکنم دیگر..