هیچ چیز به اندازه ی نوشتن برای تو نمی چسبد...!!

:

:

به غیر از نوشتن ، برای تو ماندن هم هنر است ...گفتم که اصلا مهارت است ...

از تمام این همه سال ها که گذشت... این یکی را خوب یاد گرفتم :

آرام باشم و صبــــــــــــور ....

راضی باشم به جمله های کوتاهت و از بین شان خودم را و ...خودت را..پیدا کنم... جواب دوستت دارم هایم که چند نقطه باشد ، می فهمم یعنی توام خوشحالی...به اندازه ی من خوشحالی !!

لبخند

گله ای نیست...آنقدر خسته نمی شوم از گفتنی ها که تو خسته شوی از نگفتن ها !!

/ 2 نظر / 7 بازدید
. . .

و هیچ چیز به اندازه ی خواندن نوشته تو . . . خوشحالم . . . زیاد . . .

صـفـا

[گل]