امروز از صبح  چشم به راه بودم....

دلم کسی را می خواهد....یا یک نگاه...یک جفت گوش حتی!!

دستانم پر از بهار منتظر است...نمی آیی؟؟

من  آغوش گرم می خواهم.....بغل می خواهم ......افسوس

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
بهمن

سلام زیبا بود و تلخ امید وارم دنیا بکام باشه بروزم خوشحال می شم سر بزنید

مانی

بغل میخوای؟؟؟ خوب کاری نداره که... چشماتو ببند حالا برو روی صندلی وایسا و دستاتو باز کن. آماده ای؟ بپر...