مــن ایــنجا بـــس دلـــم تنــگ اســت

اینجا سیاهی ست...اما همه ی من نیست

سلام عـرض شد.... ..خدمت همه دوستا.... بـازم ممنـونم که ميايد اينجا و لطف می کنـيد کامنت مـی ذاريـد ...........اول از همـه بگـم قول كـه ديگه سيـاسي نمـي نويـسم لااقل تا ۱۸ تيـر ....ايـن روزام كـه قربونش بـرم از منــه ساره و بقالي سر كوچه گرفتـه تا ضيـا اتاباي و همـايـون...، همـه شدن سيـاستمـدار و جالب اينجاست كه همگي بـدون وقفه و به طـور ۲۴ ساعتـه بـراي خدمت گذاري حـاضريـم......
راستـي دلـم مي خواست آيـديمو براتون بذارم ..شمــا حضورا انتقـاد كنيـن ..بلكه كمـتر چـرت و پـرت بنويـسم....ايـن زيـر حتمـا يـادداشت مـي كنم دوست داشتيـد پـي ام بديـد مـن هستم در خدمتـتون .......
ID:sareh_badiee000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خـب بگذريـم ...
بعـد از ايـن همـه جنجال و سرو صـدابه ايـن فكـر مي كردم كه بعضي هـا چه نعمتـي دارن
كاملا آرامـش دارن و راحتـي رو راحـت ميشه تـو چهـرشـون ديـد
هميـشه سـاكت...هميـشه آروم...انگـار تو ايـن دنيـا هيچي آذارشـون نمـيده
سبـك
و خوشبحال ايـن آدمـا
مـن فكـر مـي كنـم خدا به ايـن آدمـا نيـرويي داده كـه به بقيـه نـداده ....اونـا صبـورن
.....هرچـي مي گـي فقط جوابش سكـوت .....
پارسـال كه كلاس مـي رفتـم استـادمـون دائـمامـي گفـت :....كليــد رسيـدن بـه آرامش ....... آرامـش اين دنيـا و اون دنيـا .......سكوته .....
مـا كه اون دنيـا رو نديـديم امـا اين دنيا رو فكـر كنـم راست مـي گفت
يـه چيـزي .....اگـه ادم بتـونه در مقـابل خيلي حرفاسكوت كنـه شايـد به آرامـش برسـه امـا بـه خواستهاش چـي ؟آيـا به اونـا مـي رسه؟؟؟
حتمـا خـود سكـوت همه ي حـرفا رو مـي زنه .....اون موقع بايـد سكوت و فهمـيد ...فهميـد و
خوند ........ بايـد بـا حرف نزدن ........حـرف زد
چـه روش جالبـي ها....امـا نـه خيلي سختـه
درست مـي گـم؟؟؟؟؟

هيـچ كـــس ..هيـچ كـــس ..........سخـن نمـي گويـد كـه خامـوشي بـه هزاران زبـان در سخـن اســتشاد باشـيد و سر بـلند
ساره بديعـي
تابستان82
نوشته شده در ۱۳۸٢/٤/۱٢ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ توسط ساره نظرات ()


Design By : Pichak